Underbiträden

Underbiträden

Underbiträden

Nedan följer information om de underleverantörer som Aprello AB allmänt och i förekommande fall anlitar för behandling av personuppgifter för kunds räkning inom våra uppdrag, enligt biträdesavtal med kund.

En underleverantörs behandling kan avse hantering i syfte att utföra det enskilda uppdraget eller hantering som följer av den övergripande process Aprello inrättat för sin drift av verksamheten.

Nedan följer information om de underleverantörer som Aprello AB allmänt och i förekommande fall anlitar för behandling av personuppgifter för kunds räkning inom våra uppdrag, enligt biträdesavtal med kund.

En underleverantörs behandling kan avse hantering i syfte att utföra det enskilda uppdraget eller hantering som följer av den övergripande process Aprello inrättat för sin drift av verksamheten.

Nedan följer information om de underleverantörer som Aprello AB allmänt och i förekommande fall anlitar för behandling av personuppgifter för kunds räkning inom våra uppdrag, enligt biträdesavtal med kund.

En underleverantörs behandling kan avse hantering i syfte att utföra det enskilda uppdraget eller hantering som följer av den övergripande process Aprello inrättat för sin drift av verksamheten.

Amazon Web Services

Ändamål: Molnbaserad lagring av dokument och filer.
Fysisk lagringsplats: Sverige

Ändamål: Molnbaserad lagring av dokument och filer.
Fysisk lagringsplats: Sverige

Ändamål: Molnbaserad lagring av dokument och filer.
Fysisk lagringsplats: Sverige

Verified

Ändamål: Lagring och bearbetning av dokument för e-signering.
Fysisk lagringsplats: Sverige

Ändamål: Lagring och bearbetning av dokument för e-signering.
Fysisk lagringsplats: Sverige

Ändamål: Lagring och bearbetning av dokument för e-signering.
Fysisk lagringsplats: Sverige

Jira Service Management

Ändamål: Ärendehantering av support via e-post och via supportportal.
Fysisk lagringsplats: Kan behandlas utanför EU/EES

Ändamål: Ärendehantering av support via e-post och via supportportal.
Fysisk lagringsplats: Kan behandlas utanför EU/EES

Ändamål: Ärendehantering av support via e-post och via supportportal.
Fysisk lagringsplats: Kan behandlas utanför EU/EES

Google Workspace

Ändamål: Ärendehantering via e-post.
Fysisk lagringsplats: Kan behandlas utanför EU/EES

Ändamål: Ärendehantering via e-post.
Fysisk lagringsplats: Kan behandlas utanför EU/EES

Ändamål: Ärendehantering via e-post.
Fysisk lagringsplats: Kan behandlas utanför EU/EES