Aprello inleder samarbete med Verified för digital signering

Aprello inleder samarbete med Verified, en av Nordens marknadsledande aktörer inom digital signering och säker autentisering.

Digital signering är en alltmer efterfrågad funktion av förvaltare, styrelser och revisorer. Verified erbjuder en helhetslösning inom e-signering och säker autentisering med BankID.

I Aprello är den digitala signeringen fullt ut integrerad med årsredovisningsarbetet och styrelsen. Så snart årsredovisningen är klar kan förvaltaren skicka ut den för digital signering med ett knapptryck, direkt till de parter som ska signera, och med en enkel överblick över signeringsprocessens status. När alla parter skrivit under med BankID finns en digital och signerad kopia tillgänglig direkt i programmet. Tillsammans med både förvaltare och styrelser har Aprello arbetat för att ta fram verktyg för digital signering som utgår från de behov som finns i en bostadsrättsförening.

Den signerade årsredovisningen skickas ut till alla parter och lagras hos Verified i minst sju år enligt bokföringslagen.

Aprello inleder samarbete med Verified för digital signering

Aprello inleder samarbete med Verified, en av Nordens marknadsledande aktörer inom digital signering och säker autentisering.

Digital signering är en alltmer efterfrågad funktion av förvaltare, styrelser och revisorer. Verified erbjuder en helhetslösning inom e-signering och säker autentisering med BankID.

I Aprello är den digitala signeringen fullt ut integrerad med årsredovisningsarbetet och styrelsen. Så snart årsredovisningen är klar kan förvaltaren skicka ut den för digital signering med ett knapptryck, direkt till de parter som ska signera, och med en enkel överblick över signeringsprocessens status. När alla parter skrivit under med BankID finns en digital och signerad kopia tillgänglig direkt i programmet. Tillsammans med både förvaltare och styrelser har Aprello arbetat för att ta fram verktyg för digital signering som utgår från de behov som finns i en bostadsrättsförening.

Den signerade årsredovisningen skickas ut till alla parter och lagras hos Verified i minst sju år enligt bokföringslagen.

Aprello inleder samarbete med Verified för digital signering

Aprello inleder samarbete med Verified, en av Nordens marknadsledande aktörer inom digital signering och säker autentisering.

Digital signering är en alltmer efterfrågad funktion av förvaltare, styrelser och revisorer. Verified erbjuder en helhetslösning inom e-signering och säker autentisering med BankID.

I Aprello är den digitala signeringen fullt ut integrerad med årsredovisningsarbetet och styrelsen. Så snart årsredovisningen är klar kan förvaltaren skicka ut den för digital signering med ett knapptryck, direkt till de parter som ska signera, och med en enkel överblick över signeringsprocessens status. När alla parter skrivit under med BankID finns en digital och signerad kopia tillgänglig direkt i programmet. Tillsammans med både förvaltare och styrelser har Aprello arbetat för att ta fram verktyg för digital signering som utgår från de behov som finns i en bostadsrättsförening.

Den signerade årsredovisningen skickas ut till alla parter och lagras hos Verified i minst sju år enligt bokföringslagen.

Aprello inleder samarbete med Verified för digital signering

Aprello inleder samarbete med Verified, en av Nordens marknadsledande aktörer inom digital signering och säker autentisering.

Digital signering är en alltmer efterfrågad funktion av förvaltare, styrelser och revisorer. Verified erbjuder en helhetslösning inom e-signering och säker autentisering med BankID.

I Aprello är den digitala signeringen fullt ut integrerad med årsredovisningsarbetet och styrelsen. Så snart årsredovisningen är klar kan förvaltaren skicka ut den för digital signering med ett knapptryck, direkt till de parter som ska signera, och med en enkel överblick över signeringsprocessens status. När alla parter skrivit under med BankID finns en digital och signerad kopia tillgänglig direkt i programmet. Tillsammans med både förvaltare och styrelser har Aprello arbetat för att ta fram verktyg för digital signering som utgår från de behov som finns i en bostadsrättsförening.

Den signerade årsredovisningen skickas ut till alla parter och lagras hos Verified i minst sju år enligt bokföringslagen.