Revisor vs. redovisningskonsult - vem gör vad?

Revisor vs redovisningskonsult Aprello

En revisor granskar företagets redovisning och förvaltning, det vill säga kontrollerar att styrelsens förvaltning och företagets bokföring och årsredovisning följer de lagar som finns. Företag som har en revisor ska tillsammans med årsredovisningen även lämna in en revisionsberättelse till Bolagsverket. I revisionsberättelsen redogör revisorn för sin granskning, intygar att årsredovisningen följer årsredovisningslagen och lämnar bland annat sin rekommendation om vad årsstämman ska besluta om ansvarsfriheten för styrelsen och den verkställande direktören. 

Medan en revisor granskar redovisningen kan en redovisningskonsult hjälpa företagare att utföra det praktiska redovisningsarbetet. En redovisningskonsult kan till exempel sköta den löpande bokföringen och göra årsbokslut, årsredovisning, inkomstdeklaration med mera. En redovisningskonsult kan även hjälpa till med strategisk rådgivning och andra frågor inom ekonomi.

Behöver jag en redovisningskonsult?

Du har ingen lagstadgad skyldighet att anlita en redovisningskonsult utan kan själv välja om du vill ta hjälp eller göra redovisningen på egen hand. Det finns flera bra bokföringsprogram som är lätta att komma igång med och när det är dags att göra årsredovisningen kan du enkelt importera bokföringen till Digital Årsredovisning.

Behöver jag en revisor?

Vissa företag är enligt lag skyldiga att ha en revisor, men kravet gäller inte alla. Om du har ett litet aktiebolag som inte når upp till två av nedan gränsvärden tillåts du att i bolagsordningen välja bort att ha en revisor.

 • Fler än 3 anställda (i medeltal)

 • Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning

 • Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Företag som kan välja att inte ha revisor behöver inte skicka in en revisionsberättelse tillsammans med årsredovisningen till Bolagsverket. Läs mer om revisor i aktiebolag på Bolagsverket.

Revisor vs. redovisningskonsult - vem gör vad?

Revisor vs redovisningskonsult Aprello

En revisor granskar företagets redovisning och förvaltning, det vill säga kontrollerar att styrelsens förvaltning och företagets bokföring och årsredovisning följer de lagar som finns. Företag som har en revisor ska tillsammans med årsredovisningen även lämna in en revisionsberättelse till Bolagsverket. I revisionsberättelsen redogör revisorn för sin granskning, intygar att årsredovisningen följer årsredovisningslagen och lämnar bland annat sin rekommendation om vad årsstämman ska besluta om ansvarsfriheten för styrelsen och den verkställande direktören. 

Medan en revisor granskar redovisningen kan en redovisningskonsult hjälpa företagare att utföra det praktiska redovisningsarbetet. En redovisningskonsult kan till exempel sköta den löpande bokföringen och göra årsbokslut, årsredovisning, inkomstdeklaration med mera. En redovisningskonsult kan även hjälpa till med strategisk rådgivning och andra frågor inom ekonomi.

Behöver jag en redovisningskonsult?

Du har ingen lagstadgad skyldighet att anlita en redovisningskonsult utan kan själv välja om du vill ta hjälp eller göra redovisningen på egen hand. Det finns flera bra bokföringsprogram som är lätta att komma igång med och när det är dags att göra årsredovisningen kan du enkelt importera bokföringen till Digital Årsredovisning.

Behöver jag en revisor?

Vissa företag är enligt lag skyldiga att ha en revisor, men kravet gäller inte alla. Om du har ett litet aktiebolag som inte når upp till två av nedan gränsvärden tillåts du att i bolagsordningen välja bort att ha en revisor.

 • Fler än 3 anställda (i medeltal)

 • Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning

 • Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Företag som kan välja att inte ha revisor behöver inte skicka in en revisionsberättelse tillsammans med årsredovisningen till Bolagsverket. Läs mer om revisor i aktiebolag på Bolagsverket.

Revisor vs. redovisningskonsult - vem gör vad?

Revisor vs redovisningskonsult Aprello

En revisor granskar företagets redovisning och förvaltning, det vill säga kontrollerar att styrelsens förvaltning och företagets bokföring och årsredovisning följer de lagar som finns. Företag som har en revisor ska tillsammans med årsredovisningen även lämna in en revisionsberättelse till Bolagsverket. I revisionsberättelsen redogör revisorn för sin granskning, intygar att årsredovisningen följer årsredovisningslagen och lämnar bland annat sin rekommendation om vad årsstämman ska besluta om ansvarsfriheten för styrelsen och den verkställande direktören. 

Medan en revisor granskar redovisningen kan en redovisningskonsult hjälpa företagare att utföra det praktiska redovisningsarbetet. En redovisningskonsult kan till exempel sköta den löpande bokföringen och göra årsbokslut, årsredovisning, inkomstdeklaration med mera. En redovisningskonsult kan även hjälpa till med strategisk rådgivning och andra frågor inom ekonomi.

Behöver jag en redovisningskonsult?

Du har ingen lagstadgad skyldighet att anlita en redovisningskonsult utan kan själv välja om du vill ta hjälp eller göra redovisningen på egen hand. Det finns flera bra bokföringsprogram som är lätta att komma igång med och när det är dags att göra årsredovisningen kan du enkelt importera bokföringen till Digital Årsredovisning.

Behöver jag en revisor?

Vissa företag är enligt lag skyldiga att ha en revisor, men kravet gäller inte alla. Om du har ett litet aktiebolag som inte når upp till två av nedan gränsvärden tillåts du att i bolagsordningen välja bort att ha en revisor.

 • Fler än 3 anställda (i medeltal)

 • Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning

 • Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Företag som kan välja att inte ha revisor behöver inte skicka in en revisionsberättelse tillsammans med årsredovisningen till Bolagsverket. Läs mer om revisor i aktiebolag på Bolagsverket.

Revisor vs. redovisningskonsult - vem gör vad?

Revisor vs redovisningskonsult Aprello

En revisor granskar företagets redovisning och förvaltning, det vill säga kontrollerar att styrelsens förvaltning och företagets bokföring och årsredovisning följer de lagar som finns. Företag som har en revisor ska tillsammans med årsredovisningen även lämna in en revisionsberättelse till Bolagsverket. I revisionsberättelsen redogör revisorn för sin granskning, intygar att årsredovisningen följer årsredovisningslagen och lämnar bland annat sin rekommendation om vad årsstämman ska besluta om ansvarsfriheten för styrelsen och den verkställande direktören. 

Medan en revisor granskar redovisningen kan en redovisningskonsult hjälpa företagare att utföra det praktiska redovisningsarbetet. En redovisningskonsult kan till exempel sköta den löpande bokföringen och göra årsbokslut, årsredovisning, inkomstdeklaration med mera. En redovisningskonsult kan även hjälpa till med strategisk rådgivning och andra frågor inom ekonomi.

Behöver jag en redovisningskonsult?

Du har ingen lagstadgad skyldighet att anlita en redovisningskonsult utan kan själv välja om du vill ta hjälp eller göra redovisningen på egen hand. Det finns flera bra bokföringsprogram som är lätta att komma igång med och när det är dags att göra årsredovisningen kan du enkelt importera bokföringen till Digital Årsredovisning.

Behöver jag en revisor?

Vissa företag är enligt lag skyldiga att ha en revisor, men kravet gäller inte alla. Om du har ett litet aktiebolag som inte når upp till två av nedan gränsvärden tillåts du att i bolagsordningen välja bort att ha en revisor.

 • Fler än 3 anställda (i medeltal)

 • Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning

 • Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Företag som kan välja att inte ha revisor behöver inte skicka in en revisionsberättelse tillsammans med årsredovisningen till Bolagsverket. Läs mer om revisor i aktiebolag på Bolagsverket.