Programförbättringar våren 2023

Programuppdateringar Aprello 2023

Byråinställningar

En rad funktioner har lagts till för att du enklare ska kunna administrera dina användare i Aprello. Under Inställningar får du nu en översikt över byråns användare och behörighet i programmet. Här kan du också lägga till och ta bort nya användare samt även låta en befintlig användare överta klienter i samband med att en anställd tas bort från systemet.


Mallinställningar

Skapa och redigera mallar i en ny vy “Mallinställningar”. Med en dedikerad vy hanterar och skapar du enkelt flera mallar för t.ex. olika bolagsformer eller redovisningsprinciper. Du kan även välja vilken mall som automatiskt ska användas när en bostadsrättsförening, samfällighet, ideell förening eller ett aktiebolag läses in i programmet.

Befintliga klienter som har ett låst föregående år i Aprisa läses alltid in med den mall och de justeringar som gjordes på den enskilda klienten föregående år.

Notera att endast användare med rollen Byråadministratör har åtkomst till vyn och kan redigera inställningar för mallar.

För att öka användarvänligheten har den tidigare uppdelningen mellan kontomall och årsredovisningsmall slagits samman till en årsredovisningsmall. När du applicerar en mall kan du markera vilka delar du vill ska påverkas, t.ex. kan du välja att endast skriva över kontosorteringen i resultat- och balansräkning och noter eller uppdatera årsredovisningen enbart med nya designval. Du bestämmer vilka delar som ska påverkas!


Resultat- & balansräkning samt noter i årsredovisningsvyn

Efter feedback från våra användare under bokslutsperioden 2022 har vi nu gjort det ännu enklare att direkt i årsredovisningen sortera in konton under rader i resultat- & balansräkningen. Sökfunktion för att enkelt hitta önskad rad gör att du snabbt kan sortera in de ev. konton som inte täckts in av mall.

Nytt är även att alla summor och delsummor i resultatnoterna uppdateras i realtid och att balansnoter kan redigeras direkt genom att klicka på notrubriken. Du kan nu också skapa en egen allmän not med fält för ingående och utgående balans och koppla noten till en eller flera rader i balansräkningen.


Övriga förbättringar

Andra förbättringar är bland annat ny layout på översiktsvyn över dina klienter, ett mer flexibelt tabellalternativ för Förändringar i eget kapital och genomgående kortare laddningstider i programmet, t.ex. betydligt snabbare laddning av årsredovisningsvyn och export av årsredovisningen som pdf.


Inte minst, har vi lanserat en helt ny supportportal! Läs mer här eller besök direkt Aprellos Supportportal.

Programförbättringar våren 2023

Programuppdateringar Aprello 2023

Byråinställningar

En rad funktioner har lagts till för att du enklare ska kunna administrera dina användare i Aprello. Under Inställningar får du nu en översikt över byråns användare och behörighet i programmet. Här kan du också lägga till och ta bort nya användare samt även låta en befintlig användare överta klienter i samband med att en anställd tas bort från systemet.


Mallinställningar

Skapa och redigera mallar i en ny vy “Mallinställningar”. Med en dedikerad vy hanterar och skapar du enkelt flera mallar för t.ex. olika bolagsformer eller redovisningsprinciper. Du kan även välja vilken mall som automatiskt ska användas när en bostadsrättsförening, samfällighet, ideell förening eller ett aktiebolag läses in i programmet.

Befintliga klienter som har ett låst föregående år i Aprisa läses alltid in med den mall och de justeringar som gjordes på den enskilda klienten föregående år.

Notera att endast användare med rollen Byråadministratör har åtkomst till vyn och kan redigera inställningar för mallar.

För att öka användarvänligheten har den tidigare uppdelningen mellan kontomall och årsredovisningsmall slagits samman till en årsredovisningsmall. När du applicerar en mall kan du markera vilka delar du vill ska påverkas, t.ex. kan du välja att endast skriva över kontosorteringen i resultat- och balansräkning och noter eller uppdatera årsredovisningen enbart med nya designval. Du bestämmer vilka delar som ska påverkas!


Resultat- & balansräkning samt noter i årsredovisningsvyn

Efter feedback från våra användare under bokslutsperioden 2022 har vi nu gjort det ännu enklare att direkt i årsredovisningen sortera in konton under rader i resultat- & balansräkningen. Sökfunktion för att enkelt hitta önskad rad gör att du snabbt kan sortera in de ev. konton som inte täckts in av mall.

Nytt är även att alla summor och delsummor i resultatnoterna uppdateras i realtid och att balansnoter kan redigeras direkt genom att klicka på notrubriken. Du kan nu också skapa en egen allmän not med fält för ingående och utgående balans och koppla noten till en eller flera rader i balansräkningen.


Övriga förbättringar

Andra förbättringar är bland annat ny layout på översiktsvyn över dina klienter, ett mer flexibelt tabellalternativ för Förändringar i eget kapital och genomgående kortare laddningstider i programmet, t.ex. betydligt snabbare laddning av årsredovisningsvyn och export av årsredovisningen som pdf.


Inte minst, har vi lanserat en helt ny supportportal! Läs mer här eller besök direkt Aprellos Supportportal.

Programförbättringar våren 2023

Programuppdateringar Aprello 2023

Byråinställningar

En rad funktioner har lagts till för att du enklare ska kunna administrera dina användare i Aprello. Under Inställningar får du nu en översikt över byråns användare och behörighet i programmet. Här kan du också lägga till och ta bort nya användare samt även låta en befintlig användare överta klienter i samband med att en anställd tas bort från systemet.


Mallinställningar

Skapa och redigera mallar i en ny vy “Mallinställningar”. Med en dedikerad vy hanterar och skapar du enkelt flera mallar för t.ex. olika bolagsformer eller redovisningsprinciper. Du kan även välja vilken mall som automatiskt ska användas när en bostadsrättsförening, samfällighet, ideell förening eller ett aktiebolag läses in i programmet.

Befintliga klienter som har ett låst föregående år i Aprisa läses alltid in med den mall och de justeringar som gjordes på den enskilda klienten föregående år.

Notera att endast användare med rollen Byråadministratör har åtkomst till vyn och kan redigera inställningar för mallar.

För att öka användarvänligheten har den tidigare uppdelningen mellan kontomall och årsredovisningsmall slagits samman till en årsredovisningsmall. När du applicerar en mall kan du markera vilka delar du vill ska påverkas, t.ex. kan du välja att endast skriva över kontosorteringen i resultat- och balansräkning och noter eller uppdatera årsredovisningen enbart med nya designval. Du bestämmer vilka delar som ska påverkas!


Resultat- & balansräkning samt noter i årsredovisningsvyn

Efter feedback från våra användare under bokslutsperioden 2022 har vi nu gjort det ännu enklare att direkt i årsredovisningen sortera in konton under rader i resultat- & balansräkningen. Sökfunktion för att enkelt hitta önskad rad gör att du snabbt kan sortera in de ev. konton som inte täckts in av mall.

Nytt är även att alla summor och delsummor i resultatnoterna uppdateras i realtid och att balansnoter kan redigeras direkt genom att klicka på notrubriken. Du kan nu också skapa en egen allmän not med fält för ingående och utgående balans och koppla noten till en eller flera rader i balansräkningen.


Övriga förbättringar

Andra förbättringar är bland annat ny layout på översiktsvyn över dina klienter, ett mer flexibelt tabellalternativ för Förändringar i eget kapital och genomgående kortare laddningstider i programmet, t.ex. betydligt snabbare laddning av årsredovisningsvyn och export av årsredovisningen som pdf.


Inte minst, har vi lanserat en helt ny supportportal! Läs mer här eller besök direkt Aprellos Supportportal.

Programförbättringar våren 2023

Programuppdateringar Aprello 2023

Byråinställningar

En rad funktioner har lagts till för att du enklare ska kunna administrera dina användare i Aprello. Under Inställningar får du nu en översikt över byråns användare och behörighet i programmet. Här kan du också lägga till och ta bort nya användare samt även låta en befintlig användare överta klienter i samband med att en anställd tas bort från systemet.


Mallinställningar

Skapa och redigera mallar i en ny vy “Mallinställningar”. Med en dedikerad vy hanterar och skapar du enkelt flera mallar för t.ex. olika bolagsformer eller redovisningsprinciper. Du kan även välja vilken mall som automatiskt ska användas när en bostadsrättsförening, samfällighet, ideell förening eller ett aktiebolag läses in i programmet.

Befintliga klienter som har ett låst föregående år i Aprisa läses alltid in med den mall och de justeringar som gjordes på den enskilda klienten föregående år.

Notera att endast användare med rollen Byråadministratör har åtkomst till vyn och kan redigera inställningar för mallar.

För att öka användarvänligheten har den tidigare uppdelningen mellan kontomall och årsredovisningsmall slagits samman till en årsredovisningsmall. När du applicerar en mall kan du markera vilka delar du vill ska påverkas, t.ex. kan du välja att endast skriva över kontosorteringen i resultat- och balansräkning och noter eller uppdatera årsredovisningen enbart med nya designval. Du bestämmer vilka delar som ska påverkas!


Resultat- & balansräkning samt noter i årsredovisningsvyn

Efter feedback från våra användare under bokslutsperioden 2022 har vi nu gjort det ännu enklare att direkt i årsredovisningen sortera in konton under rader i resultat- & balansräkningen. Sökfunktion för att enkelt hitta önskad rad gör att du snabbt kan sortera in de ev. konton som inte täckts in av mall.

Nytt är även att alla summor och delsummor i resultatnoterna uppdateras i realtid och att balansnoter kan redigeras direkt genom att klicka på notrubriken. Du kan nu också skapa en egen allmän not med fält för ingående och utgående balans och koppla noten till en eller flera rader i balansräkningen.


Övriga förbättringar

Andra förbättringar är bland annat ny layout på översiktsvyn över dina klienter, ett mer flexibelt tabellalternativ för Förändringar i eget kapital och genomgående kortare laddningstider i programmet, t.ex. betydligt snabbare laddning av årsredovisningsvyn och export av årsredovisningen som pdf.


Inte minst, har vi lanserat en helt ny supportportal! Läs mer här eller besök direkt Aprellos Supportportal.