Nya regler om årsredovisning i BRF

Aprello - Nya regler årsredovisning BRF

Den 12 december 2023 beslutade Bokföringsnämnden om kompletterande regler för bostadsrättsföreningar (BFNAR 2023:1) som ska tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2022.

Nya ändringar i årsredovisningslagen (1995:1554) (ÅRL) trädde i kraft redan 1 januari 2023 och bestämmelserna har nu fått kompletterande normgivning i det nya allmänna rådet (BFNAR 2023:1) med tillhörande vägledning. 

Det nya allmänna rådet ska tillämpas tillsammans med Bokföringsnämndens allmänna råd om Årsredovisning i mindre företag K2 (BFNAR 2016:10) eller  Årsredovisning och koncernredovisning K3 (BFNAR 2012:1).

De kompletterande reglerna berör bland annat upplysningar och nyckeltal som ska lämnas i förvaltningsberättelsen, regler för kassaflödesanalys samt krav på notupplysningar. Även vissa mindre ändringar har genomförts i de allmänna råden för K2 och K3.

I Aprello Byrå får du mer information och hjälp med övergången till de nya reglerna som ska tillämpas. Du kan även läsa mer i Det allmänna rådet och Vägledningen.

När det gäller förslagen på ändringar i K2 och K3 som bland annat innehåller frågan om obligatorisk tillämpning av K3 för bostadsrättsföreningar och som varit ute på remiss under 2023 uppger Bokföringsnämnden på sin hemsida att dessa förslag kommer hanteras under våren 2024.

Nya regler om årsredovisning i BRF

Aprello - Nya regler årsredovisning BRF

Den 12 december 2023 beslutade Bokföringsnämnden om kompletterande regler för bostadsrättsföreningar (BFNAR 2023:1) som ska tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2022.

Nya ändringar i årsredovisningslagen (1995:1554) (ÅRL) trädde i kraft redan 1 januari 2023 och bestämmelserna har nu fått kompletterande normgivning i det nya allmänna rådet (BFNAR 2023:1) med tillhörande vägledning. 

Det nya allmänna rådet ska tillämpas tillsammans med Bokföringsnämndens allmänna råd om Årsredovisning i mindre företag K2 (BFNAR 2016:10) eller  Årsredovisning och koncernredovisning K3 (BFNAR 2012:1).

De kompletterande reglerna berör bland annat upplysningar och nyckeltal som ska lämnas i förvaltningsberättelsen, regler för kassaflödesanalys samt krav på notupplysningar. Även vissa mindre ändringar har genomförts i de allmänna råden för K2 och K3.

I Aprello Byrå får du mer information och hjälp med övergången till de nya reglerna som ska tillämpas. Du kan även läsa mer i Det allmänna rådet och Vägledningen.

När det gäller förslagen på ändringar i K2 och K3 som bland annat innehåller frågan om obligatorisk tillämpning av K3 för bostadsrättsföreningar och som varit ute på remiss under 2023 uppger Bokföringsnämnden på sin hemsida att dessa förslag kommer hanteras under våren 2024.

Nya regler om årsredovisning i BRF

Aprello - Nya regler årsredovisning BRF

Den 12 december 2023 beslutade Bokföringsnämnden om kompletterande regler för bostadsrättsföreningar (BFNAR 2023:1) som ska tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2022.

Nya ändringar i årsredovisningslagen (1995:1554) (ÅRL) trädde i kraft redan 1 januari 2023 och bestämmelserna har nu fått kompletterande normgivning i det nya allmänna rådet (BFNAR 2023:1) med tillhörande vägledning. 

Det nya allmänna rådet ska tillämpas tillsammans med Bokföringsnämndens allmänna råd om Årsredovisning i mindre företag K2 (BFNAR 2016:10) eller  Årsredovisning och koncernredovisning K3 (BFNAR 2012:1).

De kompletterande reglerna berör bland annat upplysningar och nyckeltal som ska lämnas i förvaltningsberättelsen, regler för kassaflödesanalys samt krav på notupplysningar. Även vissa mindre ändringar har genomförts i de allmänna råden för K2 och K3.

I Aprello Byrå får du mer information och hjälp med övergången till de nya reglerna som ska tillämpas. Du kan även läsa mer i Det allmänna rådet och Vägledningen.

När det gäller förslagen på ändringar i K2 och K3 som bland annat innehåller frågan om obligatorisk tillämpning av K3 för bostadsrättsföreningar och som varit ute på remiss under 2023 uppger Bokföringsnämnden på sin hemsida att dessa förslag kommer hanteras under våren 2024.

Nya regler om årsredovisning i BRF

Aprello - Nya regler årsredovisning BRF

Den 12 december 2023 beslutade Bokföringsnämnden om kompletterande regler för bostadsrättsföreningar (BFNAR 2023:1) som ska tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2022.

Nya ändringar i årsredovisningslagen (1995:1554) (ÅRL) trädde i kraft redan 1 januari 2023 och bestämmelserna har nu fått kompletterande normgivning i det nya allmänna rådet (BFNAR 2023:1) med tillhörande vägledning. 

Det nya allmänna rådet ska tillämpas tillsammans med Bokföringsnämndens allmänna råd om Årsredovisning i mindre företag K2 (BFNAR 2016:10) eller  Årsredovisning och koncernredovisning K3 (BFNAR 2012:1).

De kompletterande reglerna berör bland annat upplysningar och nyckeltal som ska lämnas i förvaltningsberättelsen, regler för kassaflödesanalys samt krav på notupplysningar. Även vissa mindre ändringar har genomförts i de allmänna råden för K2 och K3.

I Aprello Byrå får du mer information och hjälp med övergången till de nya reglerna som ska tillämpas. Du kan även läsa mer i Det allmänna rådet och Vägledningen.

När det gäller förslagen på ändringar i K2 och K3 som bland annat innehåller frågan om obligatorisk tillämpning av K3 för bostadsrättsföreningar och som varit ute på remiss under 2023 uppger Bokföringsnämnden på sin hemsida att dessa förslag kommer hanteras under våren 2024.