Årsredovisning - vad behöver jag veta?

Årsredovisning Aprello

Dags för årsredovisning? Vill du göra det själv och är nybörjare? Oavsett om du ska göra din första årsredovisning eller har erfarenhet av tidigare arbete med årsbokslut blir det enklare med en bra mjukvara som hjälper dig hålla koll på alla krav.

Efter varje räkenskapsår ska den löpande bokföringen avslutas med ett årsbokslut och en årsredovisning. Årsredovisningen ska presenteras och godkännas av bolagsstämman för att sedan skickas in till Bolagsverket. Kravet gäller såväl aktiebolag som handelsbolag och ekonomiska föreningar. Även andra bolagsformer kan omfattas av kravet, till exempel om de räknas som större företag. Läs mer på Bolagsverket om vilka företag som räknas som större respektive mindre.

Vad ska skickas in till Bolagsverket?

Årsredovisningen som skickas till Bolagsverket ska vara en kopia med ett fastställelseintyg i original. Fastställelseintyget intygar att årsredovisningen blivit godkänd på företagets årsstämma.

Årsredovisningen ska alltid innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, noter och underskrifter. En del företag måste även lämna in vissa bilagor. Det gäller till exempel företag som räknas som större företag eller företag som har revisor.

Fastställelseintyget kan du antingen underteckna för hand på papper eller med e-legitimation i Bolagsverkets e-tjänst för digital inlämning. För att lämna in fastställelseintyget digitalt loggar du in på Mina sidor på Bolagsverket.

När måste jag lämna in årsredovisningen till Bolagsverket?

Årsredovisningen ska finnas hos Bolagsverket inom 1 månad efter årsstämman och senast sju månader efter räkenskapsårets slut. Det innebär att företag som har räkenskapsår som slutar 31 december, dvs räkenskapsår enligt kalenderåret, behöver ha inkommit med årsredovisningen till Bolagsverket senast 31 juli året därpå. Du kan själv se om en årsredovisning kommit in här. Om allt är korrekt får du en bekräftelse när årsredovisningen blivit registrerad. I första hand skickas bekräftelsen till ditt företags digitala brevlåda och i andra hand till företagets e-postadress. När årsredovisningen skickats in och registrerats hos Bolagsverket blir den också offentlig.

Vad händer om jag inte lämnar in årsredovisningen i tid?

Om årsredovisningen kommer in försent måste företaget betala förseningsavgifter och riskerar likvidation, det vill säga att Bolagsverket tvingar företaget att avslutas.

Den som inte lämnat in årsredovisningen i tid kan i vissa fall även åtalas för bokföringsbrott. På Ekobrottsmyndigheten kan du läsa mer om bokföringsbrott och kraven på årsredovisning.

Årsredovisning - vad behöver jag veta?

Årsredovisning Aprello

Dags för årsredovisning? Vill du göra det själv och är nybörjare? Oavsett om du ska göra din första årsredovisning eller har erfarenhet av tidigare arbete med årsbokslut blir det enklare med en bra mjukvara som hjälper dig hålla koll på alla krav.

Efter varje räkenskapsår ska den löpande bokföringen avslutas med ett årsbokslut och en årsredovisning. Årsredovisningen ska presenteras och godkännas av bolagsstämman för att sedan skickas in till Bolagsverket. Kravet gäller såväl aktiebolag som handelsbolag och ekonomiska föreningar. Även andra bolagsformer kan omfattas av kravet, till exempel om de räknas som större företag. Läs mer på Bolagsverket om vilka företag som räknas som större respektive mindre.

Vad ska skickas in till Bolagsverket?

Årsredovisningen som skickas till Bolagsverket ska vara en kopia med ett fastställelseintyg i original. Fastställelseintyget intygar att årsredovisningen blivit godkänd på företagets årsstämma.

Årsredovisningen ska alltid innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, noter och underskrifter. En del företag måste även lämna in vissa bilagor. Det gäller till exempel företag som räknas som större företag eller företag som har revisor.

Fastställelseintyget kan du antingen underteckna för hand på papper eller med e-legitimation i Bolagsverkets e-tjänst för digital inlämning. För att lämna in fastställelseintyget digitalt loggar du in på Mina sidor på Bolagsverket.

När måste jag lämna in årsredovisningen till Bolagsverket?

Årsredovisningen ska finnas hos Bolagsverket inom 1 månad efter årsstämman och senast sju månader efter räkenskapsårets slut. Det innebär att företag som har räkenskapsår som slutar 31 december, dvs räkenskapsår enligt kalenderåret, behöver ha inkommit med årsredovisningen till Bolagsverket senast 31 juli året därpå. Du kan själv se om en årsredovisning kommit in här. Om allt är korrekt får du en bekräftelse när årsredovisningen blivit registrerad. I första hand skickas bekräftelsen till ditt företags digitala brevlåda och i andra hand till företagets e-postadress. När årsredovisningen skickats in och registrerats hos Bolagsverket blir den också offentlig.

Vad händer om jag inte lämnar in årsredovisningen i tid?

Om årsredovisningen kommer in försent måste företaget betala förseningsavgifter och riskerar likvidation, det vill säga att Bolagsverket tvingar företaget att avslutas.

Den som inte lämnat in årsredovisningen i tid kan i vissa fall även åtalas för bokföringsbrott. På Ekobrottsmyndigheten kan du läsa mer om bokföringsbrott och kraven på årsredovisning.

Årsredovisning - vad behöver jag veta?

Årsredovisning Aprello

Dags för årsredovisning? Vill du göra det själv och är nybörjare? Oavsett om du ska göra din första årsredovisning eller har erfarenhet av tidigare arbete med årsbokslut blir det enklare med en bra mjukvara som hjälper dig hålla koll på alla krav.

Efter varje räkenskapsår ska den löpande bokföringen avslutas med ett årsbokslut och en årsredovisning. Årsredovisningen ska presenteras och godkännas av bolagsstämman för att sedan skickas in till Bolagsverket. Kravet gäller såväl aktiebolag som handelsbolag och ekonomiska föreningar. Även andra bolagsformer kan omfattas av kravet, till exempel om de räknas som större företag. Läs mer på Bolagsverket om vilka företag som räknas som större respektive mindre.

Vad ska skickas in till Bolagsverket?

Årsredovisningen som skickas till Bolagsverket ska vara en kopia med ett fastställelseintyg i original. Fastställelseintyget intygar att årsredovisningen blivit godkänd på företagets årsstämma.

Årsredovisningen ska alltid innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, noter och underskrifter. En del företag måste även lämna in vissa bilagor. Det gäller till exempel företag som räknas som större företag eller företag som har revisor.

Fastställelseintyget kan du antingen underteckna för hand på papper eller med e-legitimation i Bolagsverkets e-tjänst för digital inlämning. För att lämna in fastställelseintyget digitalt loggar du in på Mina sidor på Bolagsverket.

När måste jag lämna in årsredovisningen till Bolagsverket?

Årsredovisningen ska finnas hos Bolagsverket inom 1 månad efter årsstämman och senast sju månader efter räkenskapsårets slut. Det innebär att företag som har räkenskapsår som slutar 31 december, dvs räkenskapsår enligt kalenderåret, behöver ha inkommit med årsredovisningen till Bolagsverket senast 31 juli året därpå. Du kan själv se om en årsredovisning kommit in här. Om allt är korrekt får du en bekräftelse när årsredovisningen blivit registrerad. I första hand skickas bekräftelsen till ditt företags digitala brevlåda och i andra hand till företagets e-postadress. När årsredovisningen skickats in och registrerats hos Bolagsverket blir den också offentlig.

Vad händer om jag inte lämnar in årsredovisningen i tid?

Om årsredovisningen kommer in försent måste företaget betala förseningsavgifter och riskerar likvidation, det vill säga att Bolagsverket tvingar företaget att avslutas.

Den som inte lämnat in årsredovisningen i tid kan i vissa fall även åtalas för bokföringsbrott. På Ekobrottsmyndigheten kan du läsa mer om bokföringsbrott och kraven på årsredovisning.

Årsredovisning - vad behöver jag veta?

Årsredovisning Aprello

Dags för årsredovisning? Vill du göra det själv och är nybörjare? Oavsett om du ska göra din första årsredovisning eller har erfarenhet av tidigare arbete med årsbokslut blir det enklare med en bra mjukvara som hjälper dig hålla koll på alla krav.

Efter varje räkenskapsår ska den löpande bokföringen avslutas med ett årsbokslut och en årsredovisning. Årsredovisningen ska presenteras och godkännas av bolagsstämman för att sedan skickas in till Bolagsverket. Kravet gäller såväl aktiebolag som handelsbolag och ekonomiska föreningar. Även andra bolagsformer kan omfattas av kravet, till exempel om de räknas som större företag. Läs mer på Bolagsverket om vilka företag som räknas som större respektive mindre.

Vad ska skickas in till Bolagsverket?

Årsredovisningen som skickas till Bolagsverket ska vara en kopia med ett fastställelseintyg i original. Fastställelseintyget intygar att årsredovisningen blivit godkänd på företagets årsstämma.

Årsredovisningen ska alltid innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, noter och underskrifter. En del företag måste även lämna in vissa bilagor. Det gäller till exempel företag som räknas som större företag eller företag som har revisor.

Fastställelseintyget kan du antingen underteckna för hand på papper eller med e-legitimation i Bolagsverkets e-tjänst för digital inlämning. För att lämna in fastställelseintyget digitalt loggar du in på Mina sidor på Bolagsverket.

När måste jag lämna in årsredovisningen till Bolagsverket?

Årsredovisningen ska finnas hos Bolagsverket inom 1 månad efter årsstämman och senast sju månader efter räkenskapsårets slut. Det innebär att företag som har räkenskapsår som slutar 31 december, dvs räkenskapsår enligt kalenderåret, behöver ha inkommit med årsredovisningen till Bolagsverket senast 31 juli året därpå. Du kan själv se om en årsredovisning kommit in här. Om allt är korrekt får du en bekräftelse när årsredovisningen blivit registrerad. I första hand skickas bekräftelsen till ditt företags digitala brevlåda och i andra hand till företagets e-postadress. När årsredovisningen skickats in och registrerats hos Bolagsverket blir den också offentlig.

Vad händer om jag inte lämnar in årsredovisningen i tid?

Om årsredovisningen kommer in försent måste företaget betala förseningsavgifter och riskerar likvidation, det vill säga att Bolagsverket tvingar företaget att avslutas.

Den som inte lämnat in årsredovisningen i tid kan i vissa fall även åtalas för bokföringsbrott. På Ekobrottsmyndigheten kan du läsa mer om bokföringsbrott och kraven på årsredovisning.